Song for Roland

Devayani, pianist from the Pyrenees, created this music for Roland, his family and all his friends on the 10th of may 2016. …

Nieuwsbrief Stichting Gedachtengoed Roland van Vliet en Manicheïsme

Na enkele maanden van stilte, melden we ons met de eerste nieuwsbrief van Manisola. Ondertussen is er veel gebeurd. Als eerste willen we iedereen die aanwezig was op de herdenkingsdag van Roland, eind mei, hartelijk bedanken. Bedanken voor de mooie bijdragen, de warme woorden, het delen van de vele herinneringen, de vele kaarten, mailtjes, brieven, de fijne telefoongesprekken en ook voor de financiële bijdragen die we mochten ontvangen om het werk van Roland te kunnen verspreiden. De Stichting Gedachtengoed Roland van Vliet en Manicheïsme is rond en wordt nu ingeschreven in de …

Boeken

Er zijn veel contacten geweest met mensen uit Polen, die graag het boek Manicheïsme in het Pools vertaald willen hebben. Roland heeft daar enkele malen een voordracht met aansluitend een Seminar gegeven over dit onderwerp, waar veel belangstelling voor was. Inmiddels is een werkgroepje begonnen met de vertaling. Vanuit de Stichting zal worden geholpen met het financieren van de uitgave in Polen, omdat de mensen daar weinig geld hebben. Ook in Zweden, waar Roland ook regelmatig kwam om voordrachten te geven: is een werkgroep nu bezig om het boek Manicheïsme in …