Na enkele maanden van stilte, melden we ons met de eerste nieuwsbrief van Manisola. Ondertussen is er veel gebeurd.

Als eerste willen we iedereen die aanwezig was op de herdenkingsdag van Roland, eind mei, hartelijk bedanken. Bedanken voor de mooie bijdragen, de warme woorden, het delen van de vele herinneringen, de vele kaarten, mailtjes, brieven, de fijne telefoongesprekken en ook voor de financiële bijdragen die we mochten ontvangen om het werk van Roland te kunnen verspreiden.

De Stichting Gedachtengoed Roland van Vliet en Manicheïsme is rond en wordt nu ingeschreven in de KvK . Het doel van de Stichting, zoals Roland dat testamentair bepaald heeft, is: “het beheer van het gedachtengoed van Roland van Vliet, de afdeling van zijn bibliotheek betreffende Manicheïsme, Katharisme,  Hermetisme, Rozenkruizers, Alchemie, Antroposofie, Theosofie en de Oosterse filosofie te beheren, met alles wat daarbij hoort en daaraan dienstbaar is, in de breedste zin van het woord”. Het heeft vele gespreksuren met de Duitse leden gekost om duidelijk te krijgen hoe we alles juridisch en financieel het beste konden organiseren en met welke rechtsvorm in Duitsland dit het beste te vergelijken is. Een stichting zoals wij in Nederland hebben, kennen zij niet; onze Stichting blijkt qua rechtsstructuur  te zitten tussen hun Stichtung en Verein.

Er zijn veel contacten geweest met mensen uit Polen, die graag het boek Manicheïsme in het Pools vertaald willen hebben. Roland heeft daar enkele malen een voordracht met aansluitend een Seminar gegeven over dit onderwerp, waar veel belangstelling voor was. Inmiddels is een werkgroepje begonnen met de vertaling. Vanuit de Stichting zal worden geholpen met het financieren van de uitgave,

Ook met Zweden, waar Roland regelmatig kwam om voordrachten te geven, hebben we contact en is een werkgroep nu bezig om het boek Manicheïsme in het Zweeds te vertalen.

Er is een Engelse vertaling van het boek Manicheïsme, maar van verschillende kanten hebben we gehoord dat het een slechte vertaling is, waar moeilijk doorheen te komen is. Mocht er iemand zijn die dit onder handen kan en wil nemen, dan kan diegene contact opnemen. We zijn bezig met het zoeken naar een Amerikaanse of Engelse uitgever. Wanneer iemand connecties of suggesties heeft: Graag.

Met Urachhaus is intensief overleg geweest over de uitgave van de boeken in Duitsland. Het boek: Wer denken die Menschen, bin Ich, komt binnenkort uit: het streven is vóór de Frankfurter Buchmesse. Het heeft even geduurd voordat deze uitgave tot stand kwam, maar nu is er is dan ook een sterk verbeterde versie verschenen van de Nederlandse, die al in 2005 uitkwam. Deze Duitse versie is veel uitgebreider; er wordt dieper ingegaan op bepaalde onderwerpen en ook zijn er zijn noten en afbeeldingen toegevoegd.

Voorjaar 2017 komen twee boeken:  Der Manichäismus en Fhilosophie des Ich uit. Roland en Urachhaus hadden afgesproken om bij Der Manichäismus ook de dissertatie toe te voegen, maar omdat deze uitgave met ruim 800 pagina’s veel te kostbaar zou worden, hebben we afgesproken de dissertatie apart als E-boek te laten verschijnen.

Zonder een bijdrage van €7000,- van de GEA van Jörg Kunze en Christian Schmiedere zouden deze 3 uitgaven niet mogelijk zijn.

In het voorjaar van 2017 zal ook een seminar op de Quellhof plaatvinden met als thema Fhilosophie des Ich, door Christoph Merholz, werkzaam in Dornach. Gelijktijdig met Roland heeft ook hij een boek met deze titel geschreven, zonder dat ze dit van elkaar wisten. In 2015 hebben ze elkaar op de Quellhof ontmoet. Christoph was zeer onder de indruk van het werk van Roland en wil deze beide boeken in een weekend behandelen.

 

Reacties zijn gesloten.