Herdenkingsbijeenkomst: Filosofie van het ik: leven en werk van Roland van Vliet

Op 18 april 2015 overleed Roland van Vliet (1960), filosoof en oprichter van de stichting Manisola, gewijd aan de verspreiding van zijn spirituele gedachtegoed. Roland was ziek vanaf eind 2014. Hij was een groot kenner van de tweede hoofdstroom van het Christendom, het Manicheïsme, een onderwerp waarop hij ook promoveerde. Hij sprak daar in het verleden al eens over bij Filosofie & spiritualiteit. Hij was vervuld van het verlangen de belangrijkste oude mysteriestromen te leren kennen en die te verenigen in een praktische levensfilosofie die vrijheid en liefde verbindt. Dit laatste blijkt ook uit de twee ondertitels die hij zijn boek Filosofie van het ik heeft meegegeven, dat december 2014 verscheen: Het drievoudige ik als filosofie van de vrijheid. Preliminaire beschouwingen voor een filosofie van de liefde. Dit boek vormde een opmaat voor een groter werk over de liefde. Wie Filosofie van het ik leest, zal beseffen hoe jammer het is dat Roland van Vliet dit niet heeft mogen voltooien. Op de bijeenkomst van 10 februari willen we Roland gedenken.

Datum: vrijdag 10 februari 2017
Plaats: Lipsiusgebouw, Cleveringaplaats 1, Leiden (zaal 011)
Tijd: 13.30 – 17.30 uur
Toegang: gratis

Programma


13.30 uur
Liefde en vrijheid. Over de Filosofie van het ik van Roland van Vliet
door Gerard Visser

Wat is er belangrijker tegenwoordig dan de bron van spiritualiteit weer aan te boren en dat op een wijze die nauwgezet aansluit bij de eigen tijd? Roland van Vliet heeft daar een eminente bijdrage aan geleverd door een derde standpunt te ontwikkelen, dat de autonomie van de vrijheid weet te verbinden met de soevereiniteit van de liefde. Hij doet dat fenomenologisch, maar ondersteunt dit ook met een bijzondere uitleg van de zondeval in Genesis. Van Vliet bepleit een levenshouding waarin, wat hij noemt, ongedeelde aandacht centraal staat. Hij analyseert dit zo poëtisch, dat hij een uitdrukking kan introduceren als: mededogen van het volledige horen. Gerard Visser zal in zijn lezing de belangrijkste gedachtegangen resumeren.

Gerard Visser was tot 2015 hoofddocent cultuurfilosofie aan de Universiteit Leiden. Momenteel werkt hij aan een boek: Gelatenheid in de kunst.


14.30 uur
Herinneringen aan een vriend
door Frank Mandersloot

Vanaf zijn jeugd was Frank Mandersloot met Roland van Vliet bevriend. Hij zal ons vertellen wat zij wederzijds voor elkaar, de een filosoof, de ander kunstenaar, hebben kunnen betekenen.
Frank Mandersloot is beeldend kunstenaar en docent aan de Rietveld Academie.


15.00 uur pauze


15.30 uur
Aandacht voor aandacht
door Hein van Dongen & Bianca Hiemcke Schriek

Hein van Dongen en Bianca Hiemcke Schriek geven sinds 2005 gestalte aan RrOODdagen waarin zij hun deelnemers opnieuw betrekken bij hun alledaagse doen en laten. In deze dagen zijn filosofie, poëzie, theater, dans, kunst en muziek niet alleen gelijke broeders, door hun interactie ontstaan ook verbindingen die de werkelijkheid van alledag in een ander licht plaatsen. Roland van Vliet verrijkte deze dagen met zijn voordrachten over ongedeelde aandacht. Bianca vertelt over haar persoonlijke herinneringen aan de samenwerking met Roland en over de impact die hij op haar, op de RrOODdagen en diens deelnemers heeft gehad, Hein vertelt over het belang van Rolands missie: het staan voor ongedeelde aandacht.

Bianca Hiemcke Schriek is schrijver, programmamaker en coach. Ze is initiatiefnemer van RrOOD.
Hein van Dongen is filosoof en docent aan diverse onderwijsinstellingen. Hij is vanaf het begin betrokken bij RrOOD.


16.30 uur einde


Download het programma in PDF

Reacties zijn gesloten.