Het is al weer ruim 2 jaar geleden dat Roland van Vliet (1960) is overleden. Roland leeft door in zijn boeken en de vele herinneringen die de mensen van hem hebben. Hij gaf cursussen, academies over Persoonlijk Meesterschap en Sociale Kunst, voordrachten over het Manicheïsme als tweede hoofdstroom van het Christendom en zo veel meer. En natuurlijk waren zijn reizen naar het land van de Katharen, Israël, Engeland, Schotland, Spanje en Jordanië voor veel mensen hoogtepunten in hun leven.

Om Roland en zijn werk opnieuw in onze herinnering op te roepen, (opnieuw) kennis met zijn werk te maken is het plan opgevat om een symposium te organiseren.

Deze dag willen we stil staan bij zijn leven, zijn betekenis voor de nieuwe gedachtevorming over het Manicheisme en andere stromingen.

Er zullen een drietal voordrachten zijn. We zijn erg verheugd dat John van Schaik, Danielle van Dijk en Loek Dullaart direct positief hebben gereageerd op onze vraag. Verder zijn er workshops waar men o.a. kan smeden of nader kennis maken met bv. De Manicheïsche Christusmeditatie.

Datum: 10 nov. 2018

Plaats: Stichtse Vrije School, Socrateslaan 24, 3707 GL Zeist

Opgave door storting van €35,- op: NL87 TRIO 0338 4618 33  t.n.v. Stichting Gedachtegoed Roland van Vliet o.v.v. symposium en emailadres.

Programma van het symposium

10.00  -10.10     Opening – Frans Lutters

10.10 – 10.55    Danielle v. Dijk – Betekenis van Roland van Vliet voor de Antroposofie en het Manicheïsme

10.55 – 11.05    Zingen

11.05 – 11.50    John v. Schaik – Het Manicheïsme

11.50 – 12.00     Zingen/muziek

12.00 – 13.00     Lunch: ** Iedereen wordt vriendelijk verzocht iets kleins voor de lunch mee te nemen. Het wordt dan vast een kleurrijke en smakelijke lunch voor iedereen. Graag vermelden welke ingrediënten er zijn gebruikt

 13.00 – 14.00    Werkgroep ronde 1

14.00 – 14.45     Loek Dullaart – Manicheïsme in verwante spirituele stromingen

14.45 – 15.00     Presentatie dissertatie Gnostischer adaptionismus in der manichäeischen Christologie

15.00 – 15.15     Koffie/thee

15.15 – 16.30     Werkgroep ronde 2

We zijn nog met de werkgroepleiders in gesprek over de exacte invulling, maar er is o.a. een werkgroep koper slaan, smeden, manicheïsche Christusmeditatie en verdieping van het manicheïsme.

16.30 – 17.00     Frans Lutters evt. gesprek en samenvatting van de dag

 

Reacties zijn gesloten.