Portretfoto-Roland-van-Vliet-in-het-Manisola-huis

Roland van Vliet in het Manisolahuis

Roland van Vliet

Hij is filosoof/andragoog en heeft gewerkt als trainer sociale vaardigheden bij AHOLD, Victoria Vesta, NIVRA, Welzijn Scheveningen en als filosoof (filosofie en management) bij het Ministerie van VROM, Philips, GITP School voor Politie-Leiderschap (SLOP), Penitentiaire inrichting Rotterdam, De Nederlandse Bank, Achmea en De Baak (opleidingscentrum voor managers).

Verder geeft hij filosofische consulten en filosofie, ethiek en esthetica op verschillende instellingen van het HBO en geeft voordrachten over geestelijke stromingen en ontwikkeling.

Hij is ook gids voor culturele reizen naar Zuid-Frankrijk, Noord-Spanje, Zuid-Engeland, Schotland, Ierland, Israël, Jordanië, Turkije, India en de Zijde-route in China. Hij is auteur van: ‘Het Manicheïsme als het christendom van vrijheid en liefde’ (Kok, Kampen, 1999 & 2000, Duitsland: Urachhaus 2007 en 2012) en rond hierover een dissertatie af.

Begin april 2005 (2013 bij Urachhaus in Duitsland) verscheen zijn tweede boek, dat veel van de inhouden van de Academie beschrijft: ‘Wie denken de mensen dat Ik Ben – christologie van de liefde’ (Christofoor, Zeist).
Het derde boek: ‘De filosofie van het Ik’ komt 2013 uit, en hij werkt momenteel aan het vierde boek: ‘De ongedeelde aandacht‘. In het theater brengt hij de Stand Up Filosoof.

Een uitgebreider curriculum vitae staat lager op deze pagina.

Andere medewerkers

Verder werken er gastdocenten, o.a. voor de kunstbeoefening, waaronder:

Jacquem (www.jacquem.nl), beeldend kunstenaar, docent tot 2008 aan de Vrije Academie in Den Haag

Marja Pel, docent spraakvorming, en voor algemene informatie: +31 6 40 54 51 60

 


 

CV van Roland van Vliet (1960)

Opleiding:
Doctorandus in de filosofie (en bijvakken andragologie, psychologie en kunstgeschiedenis) aan de Vrije Universiteit in Amsterdam 1985-1994
Pedagogische Academie met diploma in Eindhoven 1980-1983
Bezig met een dissertatie over het Manicheïsme (of de tweede hoofdstroom van het christendom)

Werkkringen:
Onderwijzer (invaller) van 1983-1985 en van 1994-1996
Trainer sociale vaardigheden, conflicthantering en management bij de NIVRA, Victoria Vesta en Ahold 1983-1985
Docent filosofie (bedrijfsethiek) aan de Haagse Hogeschool 1999-2000
Docent filosofie en antroposofie aan de Academie voor Euritmie 1996-2001
Docent filosofie aan de Pedagogische Academie in Zeist (Helicon) vanaf 1997 tot 2010
Docent filosofie (esthetica) aan de Vrije Academie in Den Haag vanaf 1997 tot 2004
Docent gnostiek aan het Seminar van de Vrije Katholieke Kerk in 2006

Filosofie en managementprojecten:
Vanuit de wetenschappelijke tak van het Manisola-instituut Filosofie en management,
trainingen en seminars voor o.a. Philips-hoofdkantoor, School voor Politie-Leiderschap (SLOP), GITP,
Ministerie van VROM, Ministerie van Buitenlandse Zaken, Management-Interim Den Haag, Directeuren van penitiaire inrichtingen,
De Baak, Lerarenteams van scholen.

Oprichter:
Oprichter van de Academie voor Sociale Kunst in Leiden 1999-2001
Mede-oprichter van het Origenes-Instituut (verbinding tussen theologie en esoterie)
Oprichter en directeur van de Academie voor Persoonlijk Meesterschap en Ethische Communicatie
Samen met Schoolbegeleidingsdienst mede-oprichter van de Opleiding voor schoolleiders van Vrije Scholen in Driebergen in 2005
Ontwikkelingstraject Visie op Leiderschap met Guus Brackel, één van de direkteuren van De Baak

Stand Up Filosoof:
In kleine theaters, academies en organisaties werkzaam als Stand Up Filosoof.

Auteur:
Schrijver van filosofische boeken en artikelen.

Zijn visie en doelstelling in het werk wat hij doet is:

‘Om mensen de mogelijkheid te bieden zich vanuit filosofische en geestelijke waarden te ontwikkelen wat vrucht kan laten ontstaan in een vernieuwing van ons maatschappelijk en cultureel leven’.

Het specialisme van Roland van Vliet is om vanuit het filosofische denken en geestelijke waarden (verbonden met wijsheid uit Oost en West) mensen in een ontwikkeling te brengen die leidt tot persoonlijk meesterschap en ethische communicatie. Centraal hierin is het leren van de ongedeelde aandacht, tegenwoordigheid van geest of een meditatieve houding in het dagelijkse leven.