Naar een nieuwe hellenisering

11 September en nu? Op 11 september botsten islamitische mannen die bereid waren hun leven op te geven tegen een symbool van het westerse kapitalisme. Ik zie deze tragedie als een clash tussen (de uitersten van) wat je – heel generaliserend – de oosterse en de westerse wereldbeschouwingen kunt noemen. Je kunt deze in een paar woorden karakteriseren als respectievelijk ‘goddelijk Ik’ en ‘persoonlijke vrijheid’. In het Oosten bestaat van oudsher de neiging om naar het goddelijke te zoeken, om God in de mens te verwerkelijken. Daar leeft het besef …

Ongedeelde aandacht: Een filosofie van de liefde

De aankondiging van dit boek heeft zich gerealiseerd in drie boeken: Christologie van de liefde (2005), Filosofie van de liefde (verwachting 2012) en Filosofie van het Ik (verwachting 2012). Roland van Vliet is na zijn boek Manicheïsme als het christendom van vrijheid en liefde bezig aan een nieuw filosofisch werk: De filosofie van de liefde: de ongedeelde aandacht (wordt in najaar 2005 verwacht). In onderstaand artikel geeft hij een samenvatting van de inhoud ervan. ‘De liefde laat zich graag zuiver in strengheid benaderen met de negatie van wat allemaal geen …

Korte samenvatting: De Filosofie van het Ik

Vanuit bewustzijnsfenomenologisch onderzoek is de Filosofie van het Ik geschreven. Het Ik dat je door zelfwaarneming in het bewustzijn kunt vinden en dat ieder moment kan denken, voelen, willen en waarnemen: ‘ik denk deze gedachte’, ‘ik voel deze emotie’, ‘ik wil dit bewerkstelligen’ en ‘ik neem dit ding waar’, noem ik het filosofische Ik. Met het Filosofische Ik – dat Aristoteles de Onbewogen Beweger noemt: die niet door iets ander bepaald hoeft te zijn dat door zichzelf – is verbonden het denken over het denken, waardoor je een gedachte in …

Manicheïsme als oerketterse stroming van de liefde

Na een periode van zwijgzaamheid, in het jaar 240 op zijn 24e jaar, zegt Mani uiteindelijk tot de Joods-Christelijke Elchasaïten, (bij wie hij zijn jeugd doorgebracht had,) dat zij zich niet houden aan de geboden die de Heiland geleerd heeft. Christus heeft met reinheid niet de reinheid bedoeld die ontstaat door het dagelijks dopen van het lichaam in het water van de rivier, maar de reinheid die ontstaat door de Gnosis; door het scheiding maken van licht en duisternis in de menselijke geestziel. Mani houdt de Elchasaïten voor dat zij …

De waarheid als samenvatting van twaalf filosofische waarheidsstromen

De waarheid als de samenvatting van alle waarheden Het is altijd een oorzaak voor oorlog en verdeeldheid in de wereld geweest als de waarheid verabsoluteerd wordt en de ander wordt opgelegd. Je krijgt het gevoel dat het in onze tijd van belang is, en tot in de verre toekomst van belang zal zijn om de verschillende waarheden met elkaar te verbinden om tot levende waarheid te komen. De moderne mens heeft sterker dan ooit het vermogen om waarden uit verschillende geestelijke stromingen in de zelfgekozen ontwikkeling met elkaar te integreren. …

Levenskunst door ongedeelde aandacht – De kracht van de verwondering

Een levenskunstenaar geeft zelf inhoud, stijl en ontwikkeling aan zijn leven. Hij is meester over zijn waarnemen, voelen, denken en willen en gaat in vrijheid om met wisselende situaties. Met tegenwoordigheid van geest, wijsheid en liefde wordt iedere handeling een kunstzinnige handeling. Een kwaliteit van levenskunst is als je ieder moment jezelf en je omgeving als volledig nieuw kunt beleven. Zonder zelfbeeld uit het verleden jezelf onbevangen aanschouwen, een zuivere zelfwaarneming zonder gedachten, waardoor het Ik existentieel en zonder predicaat ondervonden wordt als ‘Ik ben’. Hierdoor is het Ik volledig …

Duurzaamheid van de geest of persoonlijk meesterschap

Duurzaamheid van de geest als basis voor maatschappelijke duurzaamheid van people, planet en profit. Het vernieuwen, ontwikkelen en verduurzamen van de geest. In het denken over duurzaamheid heeft eerst marketing en toen het product centraal gestaan. Nu gaat het ook om duurzaamheid vanuit jezelf als mens. De filosoof Roland van Vliet brengt als nieuw begrip ‘duurzaamheid van de geest’ (zie www.duurzaamheidvangeest.nl). Wat in de geest is tijdelijk, losgeslagen en fragmentarisch en wat in de geest is permanent, geïnspireerd en samenhangend? Is het mogelijk om eeuwige waarden vinden of zijn deze …

De eerste graalburchten en een ontdekking van een manicheïsche tempel in Noord Spanje

Vier graalburchten in Zuid-Frankrijk en Noord-Spanje Als Parcival in de 9e eeuw als historische persoonlijkheid geleefd heeft, zoals Steiner zegt, waar heeft dan de graalburcht van Amfortas gestaan? Rudolf Steiner zei tegen Ilona Schubert dat er vier graalburchten zijn: de Montsegur in Frankrijk en drie (in het teken van de Titurel-mysterieën) in Noord Spanje: San Juan de la Peňa en nog twee andere, die de eerste graalburchten zijn (waaronder die van Amfortas) . Hij zei dat je die laatste twee kunt vinden (dus nog steeds vindbaar in onze tijd) door …