Bijdrage aan boek – ‘Op weg naar de graal’ onder redactie van John Hogervorst

Een van de verzamelde artikelen in dit boek is van de hand van Roland va Vliet. Inhoudsopgave Woord vooraf Op zoek naar de graal [Ursula Grahl] De weg van de graal door Europa [Harrie Salman] De Spaanse graaltraditie [Harrie Salman] De magie van Klingsor [Harrie Salman] De oproep van Parzival [Frans Lutters] De moderne graalmens [Roland van Vliet] Parzival en Feirefiz [John Hogervorst] De genezing van Anfortas [John Hogervorst] ”Wij staan volledig aan de zijde van Wolfram” [John Hogervorst] Noten Verantwoording Het boek is te bestellen bij … …

Bijdrage aan boek – ‘Het menselijk en het kosmisch denken’ voordrachten van Rudolf Steiner

Roland van Vliet heeft in dit boek met voordrachten van Rudolf Steiner het nawoord verzorgd. De inhoud hiervan is ook terug te vinden op de website. In het artikel: De waarheid als de samenvatting van alle waarheden Het is altijd een oorzaak voor oorlog en verdeeldheid in de wereld geweest als de waarheid verabsoluteerd wordt en de ander wordt opgelegd. Je krijgt het gevoel dat het in onze tijd van belang is, en tot in de verre toekomst van belang zal zijn om de verschillende waarheden met elkaar te verbinden …

Boek – ‘Filosofie van het Ik’

Het vierde boek van Dr. Roland van Vliet: ‘De filosofie van het Ik’  is in december 2015 uit bij Academic and Scientific Publishers, Brussel (Zie samenvatting in artikel: Filosofie van het Ik). Het is verkrijgbaar via de boekhandel of rechtstreeks via Manisola te bestellen. …

Boek – ‘Wie denken de mensen dat ik ben?’ – Christologie van de liefde

2de druk. 333 p. € 26,- ISBN 90-6238-713-6 Het leven van Christus Jezus en inwijdingswegen van het esoterisch Christendom. De Christus-impuls in de mens als de synthese van de liefde van Boeddha en de scheppende wijsheid van Zarathoestra. In dit boek wordt vanuit de bronnen van het manicheïsme en de geesteswetenschap van Rudolf Steiner o.a. het leven van Christus Jezus beschrijven. Het manicheïsme staat nu bekend als de tweede hoofdstroom van het christendom, zoals in het boek Manicheïsme als het christendom van vrijheid en liefde (Kampen 2000, 2e dr.) uiteengezet is. In …

Boek – ‘Het Manicheïsme als het christendom van vrijheid en liefde’

Geheel uitverkocht. Nieuwe uitgave wordt voorbereid. Waarschijnlijk in 2016 bij Academic and scientific Publishers, Brussel Nu ook verkrijgbaar in het Duits: Der Manichäismus – Geschichte und Zukunft einer frühchristliche Kirche. Urachhaus, € 28,00 – 978-3-8251-7585-6. Ook geheel uitverkocht. Eind 2015 komt de 2e druk uit geheel uitgebreid en herzien als dissertatie (48,- euro). Der Manichäismus als Christentum von Freiheit und Liebe – Die Menschwerdung von Christus beim Taufe im Jordan. Is in Maart 2012 verschenen bij Triades in Frankrijk als Le Manichéisme – Un christianisme de la liberté et de l’amour. Naast de …

Manisolareeks – Externsteine

Door de inzet van een apart fonds worden voordrachten van Roland van Vliet uitgewerkt en te koop aangeboden. U kunt één of meerdere exemplaren voor € 10,- per stuk bestellen (inclusief verzending) door het online bestelformulier in te vullen. …