Bijdrage aan boek – ‘Op weg naar de graal’ onder redactie van John Hogervorst

Een van de verzamelde artikelen in dit boek is van de hand van Roland va Vliet. Inhoudsopgave Woord vooraf Op zoek naar de graal [Ursula Grahl] De weg van de graal door Europa [Harrie Salman] De Spaanse graaltraditie [Harrie Salman] De magie van Klingsor [Harrie Salman] De oproep van Parzival [Frans Lutters] De moderne graalmens [Roland van Vliet] Parzival en Feirefiz [John Hogervorst] De genezing van Anfortas [John Hogervorst] ”Wij staan volledig aan de zijde van Wolfram” [John Hogervorst] Noten Verantwoording Het boek is te bestellen bij … …

Bijdrage aan boek – ‘Het menselijk en het kosmisch denken’ voordrachten van Rudolf Steiner

Roland van Vliet heeft in dit boek met voordrachten van Rudolf Steiner het nawoord verzorgd. De inhoud hiervan is ook terug te vinden op de website. In het artikel: De waarheid als de samenvatting van alle waarheden Het is altijd een oorzaak voor oorlog en verdeeldheid in de wereld geweest als de waarheid verabsoluteerd wordt en de ander wordt opgelegd. Je krijgt het gevoel dat het in onze tijd van belang is, en tot in de verre toekomst van belang zal zijn om de verschillende waarheden met elkaar te verbinden …