Roland van Vliet heeft in dit boek met voordrachten van Rudolf Steiner het nawoord verzorgd. De inhoud hiervan is ook terug te vinden op de website. In het artikel:

De waarheid als de samenvatting van alle waarheden

Het is altijd een oorzaak voor oorlog en verdeeldheid in de wereld geweest als de waarheid verabsoluteerd wordt en de ander wordt opgelegd. Je krijgt het gevoel dat het in onze tijd van belang is, en tot in de verre toekomst van belang zal zijn om de verschillende waarheden met elkaar te verbinden om tot levende waarheid te komen. De moderne mens heeft sterker dan ooit het vermogen om waarden uit verschillende geestelijke stromingen in de zelfgekozen ontwikkeling met elkaar te integreren. Het is het wezenskenmerk van het existentialisme geweest om de vraag te stellen, zoals Kierkegaard (1813–1855) deed: ‘Wat is de waarheid voor mij?’ Descartes (1596–1649) ontdekte in het denken het Ik: ‘Ik denk, dus ik ben,’ en in het postmoderne denken wordt afstand gedaan van de ‘grote verhalen’ van de machtige ideologieën om het eigen persoonlijke verhaal te kunnen vertellen. In het postmoderne denken is echter een nieuwe eenzijdigheid ontstaan: de neiging om de waarheid te relativeren of om de waarheid onbenoembaar terug te voeren tot het transcendente. Het is mijns inziens de grote verdienste van Rudolf Steiner dat hij in zijn filosofische denken het absolutisme op moderne wijze overwint zonder dat hij daarmee de waarheid zelf verloren laat gaan. Zo komt hij tot de uitspraak: ‘De waarheid is de harmonie van alle waarheden.’ Dit heeft hij geconcretiseerd in zijn idee van de twaalf filosofische waarheidsperspektieven … Lees verder

 

Reacties zijn gesloten.