Boek – ‘Filosofie van het Ik’

Het vierde boek van Dr. Roland van Vliet: ‘De filosofie van het Ik’  is in december 2015 uit bij Academic and Scientific Publishers, Brussel (Zie samenvatting in artikel: Filosofie van het Ik). Het is verkrijgbaar via de boekhandel of rechtstreeks via Manisola te bestellen. …

Boek – ‘Wie denken de mensen dat ik ben?’ – Christologie van de liefde

2de druk. 333 p. € 26,- ISBN 90-6238-713-6 Het leven van Christus Jezus en inwijdingswegen van het esoterisch Christendom. De Christus-impuls in de mens als de synthese van de liefde van Boeddha en de scheppende wijsheid van Zarathoestra. In dit boek wordt vanuit de bronnen van het manicheïsme en de geesteswetenschap van Rudolf Steiner o.a. het leven van Christus Jezus beschrijven. Het manicheïsme staat nu bekend als de tweede hoofdstroom van het christendom, zoals in het boek Manicheïsme als het christendom van vrijheid en liefde (Kampen 2000, 2e dr.) uiteengezet is. In …

Boek – ‘Het Manicheïsme als het christendom van vrijheid en liefde’

Geheel uitverkocht. Nieuwe uitgave wordt voorbereid. Waarschijnlijk in 2016 bij Academic and scientific Publishers, Brussel Nu ook verkrijgbaar in het Duits: Der Manichäismus – Geschichte und Zukunft einer frühchristliche Kirche. Urachhaus, € 28,00 – 978-3-8251-7585-6. Ook geheel uitverkocht. Eind 2015 komt de 2e druk uit geheel uitgebreid en herzien als dissertatie (48,- euro). Der Manichäismus als Christentum von Freiheit und Liebe – Die Menschwerdung von Christus beim Taufe im Jordan. Is in Maart 2012 verschenen bij Triades in Frankrijk als Le Manichéisme – Un christianisme de la liberté et de l’amour. Naast de …