Nieuwsbrief Stichting Gedachtengoed Roland van Vliet en Manicheïsme

Na enkele maanden van stilte, melden we ons met de eerste nieuwsbrief van Manisola. Ondertussen is er veel gebeurd. Als eerste willen we iedereen die aanwezig was op de herdenkingsdag van Roland, eind mei, hartelijk bedanken. Bedanken voor de mooie bijdragen, de warme woorden, het delen van de vele herinneringen, de vele kaarten, mailtjes, brieven, de fijne telefoongesprekken en ook voor de financiële bijdragen die we mochten ontvangen om het werk van Roland te kunnen verspreiden. De Stichting Gedachtengoed Roland van Vliet en Manicheïsme is rond en wordt nu ingeschreven in de …

Boeken

Er zijn veel contacten geweest met mensen uit Polen, die graag het boek Manicheïsme in het Pools vertaald willen hebben. Roland heeft daar enkele malen een voordracht met aansluitend een Seminar gegeven over dit onderwerp, waar veel belangstelling voor was. Inmiddels is een werkgroepje begonnen met de vertaling. Vanuit de Stichting zal worden geholpen met het financieren van de uitgave in Polen, omdat de mensen daar weinig geld hebben. Ook in Zweden, waar Roland ook regelmatig kwam om voordrachten te geven: is een werkgroep nu bezig om het boek Manicheïsme in …

Reizen

Er zijn vragen gekomen over de reizen: belangstellenden willen de voordrachten hebben die Roland tijdens zijn reizen hield, op audio en/of als uitgeschreven tekst ; we werken eraan enkele van deze reizen op audio, via de webwinkel van de site beschikbaar te stellen. De streefdatum is eind dit jaar. In Duitsland heeft men Dirk Kruse – wiens werk zeer verwant is met het werk van Roland-  gevraagd om reisleider te zijn, te beginnen naar Schotland. Het bijzondere is dat de beide heren elkaar, vóór Rolands ziekte, gesproken hebben over het opzetten van eventueel …

Academies

In Breda komt een academiegroep nog regelmatig bijeen bij Renate Schemmel om gezamenlijk de MCM te doen, de ongedeelde aandacht te oefenen en het boek: Wie denken de mensen.. te bestuderen. In Bakkeveen komen in het laatste weekend van oktober deelnemers van de tweede academie van het Noorden bijeen om met elkaar te spreken welke kiemen Roland gelegd heeft en hoe die bij een ieder tot ontwikkeling zijn gekomen. Ook hier zullen vast ideeën voor de toekomst ontspruiten. Waarschijnlijk zijn er op meer plaatsen mensen actief met het gedachtengoed van Roland. …