Bijeenkomst 10 februari 2017, Leiden

Herdenkingsbijeenkomst: Filosofie van het ik: leven en werk van Roland van Vliet Op 18 april 2015 overleed Roland van Vliet (1960), filosoof en oprichter van de stichting Manisola, gewijd aan de verspreiding van zijn spirituele gedachtegoed. Roland was ziek vanaf eind 2014. Hij was een groot kenner van de tweede hoofdstroom van het Christendom, het Manicheïsme, een onderwerp waarop hij ook promoveerde. Hij sprak daar in het verleden al eens over bij Filosofie & spiritualiteit. Hij was vervuld van het verlangen de belangrijkste oude mysteriestromen te leren kennen en die …