Uitgeverij Christofoor, Zeist
333 p. € 27,50
ISBN 90-6238-713-6

Uitverkocht. In december 2015 komt de geheel herziene en uitgebreide Duitse versie bij Urachhaus uit: Wer. denken die Menschen, bin Ich – Ein zwefaltige Christusimpus – Ein moderne manichäische Entwicklungsweg.

Het leven van Christus Jezus en inwijdingswegen van het esoterisch Christendom.
De Christus-impuls in de mens als de synthese van de liefde van Boeddha en de scheppende wijsheid van Zarathoestra.

In dit boek wil ik vanuit de bronnen van het manicheïsme en de geesteswetenschap van Rudolf Steiner het leven van Christus Jezus beschrijven. Het manicheïsme staat nu bekend als de tweede hoofdstroom van het christendom, zoals ik in mijn boek Manicheïsme als het christendom van vrijheid en liefde (Kampen 2000, 2e dr.) uiteengezet heb.
In een gesprek met een bevriende theoloog – Wim Schuwirth – hoorde ik van hem dat de Christusimpuls in de mens, waar Rudolf Steiner over spreekt, de werking van de Heilige Geest is. Hij refereerde aan een brief van Steiner, waarin deze zegt dat het ‘Christus in ons’ hetzelfde is als wat in de dogmatische theologie de ‘Heilige Geest’ wordt genoemd (in Briefe, Band II, Dornach 1953, blz. 277). Zelf had ik echter intuïtief de idee dat de Christusimpuls in de mens tweevoudig werkt: zowel in het hart als in het hoofd. In dit boek zoek ik daarvoor een verantwoording. Ik wil tot begrip brengen hoe de Boeddha-natuur en de Zarathoestra-natuur in de Jezus-mens, door het feit dat Christus bij de doop in de Jordaan in Jezus incarneert, in de Christusimpuls in de individuele mens en in de esoterische stromingen van het christendom hebben doorgewerkt. Vanuit dit perspectief beschrijf ik de inwijdingswegen van Zarathoestra, Boeddha, Jezus, Mani, Parcival, Christiaan Rozenkruis en Rudolf Steiner. Uiteindelijk integreer ik de elkaar aanvullende waarden van deze inwijdingswegen in een moderne inwijdingsweg waar de mens vanuit ongedeelde aandacht, als een graal-mens, de tweevoudige Christusimpuls kan opnemen vanuit de liefde voor de lijdende wereld en mensheid. In de beschrijving van deze moderne inwijdingsweg, heb ik als ondertitel dit boek genoemd: Christologie van de Liefde.

Reacties zijn gesloten.