Boek – ‘Wie denken de mensen dat ik ben?’ – Christologie van de liefde

2de druk. 333 p. € 26,- ISBN 90-6238-713-6 Het leven van Christus Jezus en inwijdingswegen van het esoterisch Christendom. De Christus-impuls in de mens als de synthese van de liefde van Boeddha en de scheppende wijsheid van Zarathoestra. In dit boek wordt vanuit de bronnen van het manicheïsme en de geesteswetenschap van Rudolf Steiner o.a. het leven van Christus Jezus beschrijven. Het manicheïsme staat nu bekend als de tweede hoofdstroom van het christendom, zoals in het boek Manicheïsme als het christendom van vrijheid en liefde (Kampen 2000, 2e dr.) uiteengezet is. In …